Игри

Информация за страница Върбица

Върбица е град в Североизточна България, който се намира в Шуменска област. Градът е административен център на едноименната община. Общината е разположена в Североизточна България, като на североизток граничи с община Сунгурларе, а на югозапад с община Котел. С общините Омуртаг и Търговище тя граничи съответно от запад и северозапад. Добрите условия за живот в тази местност са предпоставка за заселването му още от дълбока древност. Наличие за живот са оставили редица племена като траки, римляни и славяни. На юг от града се намира Върбишкия проход, който свързва чрез първокласния І-7 Северна с Южна България. Върбишкият проход се споменава още през 679 г. под името Веригава от византийските хронисти и се свързва с победите на хан Аспарух над Византия. Находките и могилите, които се разкопават в района, датират още от времето на траките – от ІV – ІІІ в. Пр.н.е. Важно е да се спомене, че при Върбишкия проход се състои и друга изключителна победа за България. Точната дата е 26 юли 811 г. между войските на българския хан Крум и византийският император Никифор. Битката е категорично спечелена от българите, като това се превръща в едно от най-тежките поражения в историята на Византийската империя. Община Върбица представлява типична полупланинска местност. Основната икономическа дейност е свързана с дърводобива и дървообработката, а освен това съществуват развити шивашка, хранително – вкусова промишленост, селско стопанство и търговия. Благоприятните условия за туризъм се обуславят от няколко предпоставки. Сред тях са Курортен комплекс Върбишки проход с минерална вода, подходяща за лечението на стомашночревни заболявания, красивата природа и привлекателните водни площи на язовир Тича.

                Общината е принудена да се справя с редица проблеми, като на първо място това е липсата от нейна страна на отговорност към институциите. Няма достатъчно общинска собственост, която да генерира увеличаване на собствените доходи. Високият ръст на безработицата също се оказва сериозен проблем пред общината, като причините за нея се коренят както в слабата икономика, така и от демографски характер. Най-голямо значение има слабото развитие на промишлеността, отдалечеността от областния център, както и липсата на природни ресурси. Що се отнася до демографските трудности, те произлизат от етническия състав на населението с неговите особености и своеобразната затвореност на отделните етнически групи. През последните години обаче този фактор значително намалява своята тежест и не е определящ. Както в повечето райони в Североизточна България, и във Върбица християните се превръщат  в малцинствена общност. За запазване на културните традиции в града огромно влияние оказват Народно читалище Пробуда, което  е създадено през 1871 г. То притежава книжен фонд с общ обем от 28695 тома книги. Детски отдел пък съдържа 6815 тома книги. Сред културните прояви са Традиционни зимни обредни празници на града Бабин ден и Ивановден, на които съответно се къпят младоженки в река Герила и се празнува на 21 януари и къпане на младоженци в същата река, което се празнува на предишния ден. Всяга година на 6 май също така се провежда традиционно надсвирване на 20 цигански оркестъра и освен това във Върбица се провежда ежегоден панаир на града. През 1997 г. са реставрирани иконите на църквата Св. Димитър.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker